Website này đã được CHAOSGROUP ủy quyền đăng tải thông tin. Hotline tư vấn và mua bản quyền Hồ Chí Minh: (028) 36.100.816 - HN: (024) 3 915 6886 sales@pacisoft.com

Dưới đây là các hướng dẫn cài đặt V-Ray for SketchUp Express Tools trên Mac

  1. Download Installer
  2. Open Installer (Nếu bạn được yêu cầu xác nhận để mở Installer, vui lòng xác nhận. Nếu bạn được thông báo rằng Installer không thể chạy bởi vì nó là từ một nguồn không rõ, vui lòng nhấp chuột phải vào Installer và chọn “Open”. Sau đó, Conform opening the Installer)
  3. Nhập password của account Mac
  4. Tại màn hình Welcome screen, click vào nút Next
  5. Chắc chắn chọn cả hai mục: Components và Materials
  6. Click vào nút Next
  7. Đảm bảo đường dẫn cài đặt là (bạn có thể Sao chép / Dán đường dẫn này): /Applications/SketchUp 2016/SketchUp.app/Contents/Resources/Content*
  8. Click vào nút Next để xác nhận
  9. Tiếp tục chọn Next để bắt đầu cài đặt
  10. Chọn Finish khi quá trình cài đặt đã hoàn tất

Nếu bạn có một phiên bản SketchUp khác hoặc đã cài đặt SketchUp ở một location khác, vui lòng điều chỉnh đường dẫn phù hợp.

Chúc các bạn thành công!

Xem thêm: