Website này đã được CHAOSGROUP ủy quyền đăng tải thông tin. Hotline tư vấn và mua bản quyền Hồ Chí Minh: (028) 36.100.816 - HN: (024) 3 915 6886 sales@pacisoft.com

Tìm hiểu V-Ray Dongle Activation và Online Licensing

Cấp phép bản quyền V-Ray Nhiều sản phẩm của Chaos Software có thể được cấp phép trên hệ thống dưới dạng Online. Điều này cho phép có nhiều sự linh hoạt hơn việc dùng Dongle trước đây. Giấy phép Dongle (khóa cứng) vẫn hiệu lực với tất cả sản phẩm nhưng việc giao hàng...

Các câu hỏi thường gặp về cấp phép V-Ray

Những loại giấy phép nào được Chaos V-Ray cung cấp cho khách hàng? Chaos cung cấp hai loại giấy phép: Dongle licensing Online licensing. License Server 3.0 chỉ hỗ trợ  Dongle licensing, nhưng từ phiên bản 4.0 đã hỗ trợ cả hai. Tất cả giấy phép của V-Ray là loại...

Tài liệu cài đặt, kích hoạt & sử dụng V-Ray

Nội dung của hướng dẫn sử dụng V-Ray là bản quyền của Chaos Software. Các hành vi biên tập, chỉnh sửa phải có sự đồng ý của Chaos. Có thể liên hệ với PACISOFT Vietnam để được hỗ trợ thông tin và cách thức biên tập. Dưới đây là các liên kết đến một vài chủ đề phổ biến...

Hướng dẫn gỡ bỏ phần mềm V-Ray

Các phần mềm V-Ray đều có công thức gỡ bỏ chung, vui lòng xem hướng dẫn sau đây để gỡ bỏ triệt để các file mà bạn đã cài V-Ray hoặc muốn cài V-Ray phiên bản mới. Áp dụng cho: V-Ray for Revit, for Maya, for 3Ds Max, Rhino, Cinema 4D, Modo, Sketchup, NUKE, Blender Trình...

Hướng dẫn cài đặt phần mềm V-Ray

Danh mục sản phẩm và ứng dụng của Chaosgroup – nhà phát hành V-Ray đã lên đến gần 20 (tháng 8/2017). Do đó mỗi sản phẩm sẽ có một hướng dẫn cài đặt khác nhau. Không phải tất cả V-Ray đều cài đặt như nhau, nó còn phụ thuộc vào: Ứng dụng đồ họa, mạng, máy đơn hay...

Yêu cầu hệ thống cài đặt V-Ray

Yêu cầu dành cho V-Ray for 3ds max Processor Intel® 64-bit or compatible processor with SSE2 support RAM 4 GB RAM and 4 GB swap minimum – recommended 8 GB or more RAM, 8 GB or more swap file Operating system Microsoft® Windows® 7 (SP1), Windows 8.1, or Windows 10...