Website này đã được CHAOSGROUP ủy quyền đăng tải thông tin. Hotline tư vấn và mua bản quyền Hồ Chí Minh: (028) 36.100.816 - HN: (024) 3 915 6886 sales@pacisoft.com

Công cụ V-Ray Express là tập hợp các materials, environments, studios and lights. Sẵn sàng sử dụng với V-Ray for SketchUp, có thể được cài đặt riêng.

Download bộ công cụ V-Ray Express tại đây hoặc trên Chaosgroup Website (đăng nhập với các thông tin đã được gửi khi người dùng mua V-Ray).

Khi cài đặt, chú ý đến thư mục mà chúng đang được cài đặt. Điều này cần phải phù hợp với cài đặt SketchUp (mới nhất), là nơi cài đặt V-Ray. Thư mục này không phải lúc nào cũng tự động được chọn bởi chương trình cài đặt.

Đối với Mac, nhấp vào đây để đọc hướng dẫn cài đặt.

Sau khi cài đặt chính xác công cụ V-Ray Express, người dùng có thể tìm thấy materials trong dropdown menu in [MAC:] Colors palette > Brick icon / [WIN:] the materials window.

Tương tự như materials, environments, studios và studio lights có thể được tìm thấy trong component browser. Nhấp vào icon black-and-white house. Trong danh sách, chọn item thứ hai: “Components”. Điều này đề cập đến một thư mục trên đĩa cứng của bạn, nơi thư mục V-Ray Component đã được thêm vào.

Xem thêm:

Các câu hỏi thường gặp khi nâng cấp V-Ray 2.0 lên V-Ray 3.0