Website này đã được CHAOSGROUP ủy quyền đăng tải thông tin. Hotline tư vấn và mua bản quyền Hồ Chí Minh: (028) 36.100.816 - HN: (024) 3 915 6886 sales@pacisoft.com

Hỗ trợ phần mềm V-Ray

Nhận hỗ trợ đặc biệt khi bạn đã mua V-Ray có bản quyền

Thông tin hỗ trợ chung

Tài liệu và các diễn đàn:

Tất cả tài liệu cho tất cả sản phẩm của chúng tôi có thể tìm ở docs.chaosgroup.com
Bao gồm cả hướng dẫn cài đặt, hướng dẫn sử dụng và xử lý sự cố.

Chaos Group Forums

Một số bài viết hỗ trợ: Xem trang Hỗ trợ chung 

Các câu hỏi cụ thể

Gửi câu hỏi hỗ trợ chung của bạn đến:
support@chaosgroup.com

Hãy gọi cho chúng tôi

Nếu bạn không tìm thấy câu trả lời của bạn trên trang web của chúng tôi hoặc trong các tài liệu hướng dẫn – hãy gọi cho chúng tôi.

Chaos Group Support

T. +359 893 655 186 (Bulgaria)
T. +359 2 422 422 1 (Bulgaria)
T. +1 410 468 0777 (USA)
T. +359 2 489 44 86 (Bulgaria)
T. +359 2 400 18 30 (Bulgaria)
F. +359 2 974 54 11 (Bulgaria)