Website này đã được CHAOSGROUP ủy quyền đăng tải thông tin. Hotline tư vấn và mua bản quyền Hồ Chí Minh: (028) 36.100.816 - HN: (024) 3 915 6886 sales@pacisoft.com

Nội dung của hướng dẫn sử dụng V-Ray là bản quyền của Chaos Software. Các hành vi biên tập, chỉnh sửa phải có sự đồng ý của Chaos. Có thể liên hệ với PACISOFT Vietnam để được hỗ trợ thông tin và cách thức biên tập.

Dưới đây là các liên kết đến một vài chủ đề phổ biến của Help Portal,  vui lòng click vào từng LOGO sản phẩm hoặc truy cập docs.chaosgroup.com để tìm kiếm nội dung phù hợp.