Website này đã được CHAOSGROUP ủy quyền đăng tải thông tin. Hotline tư vấn và mua bản quyền Hồ Chí Minh: (028) 36.100.816 - HN: (024) 3 915 6886 sales@pacisoft.com

V-Ray Swarm mới là một hệ thống phân phối trên nền web. Đó là một cách đơn giản. Thiết lập Swarm rất dễ dàng. Swarm được thiết kế để cập nhật tự động để phù hợp với phiên bản V-Ray của bạn.

Quá trình cài đặt

Trình cài đặt V-Ray Swarm sẽ tự động xóa bất kỳ cài đặt phiên bản trước. Nếu bạn gặp vấn đề, bạn có thể gỡ cài đặt phiên bản đã cài đặt theo cách thủ công để thực hiện cài đặt

Để tiếp tục quá trình cài đặt, nhấp vào nút I Agree.

Hướng dẫn cách thiết lập Swarm trong V-Ray for Rhino

Bạn có thể chọn accept các tham số cài đặt mặc định, nhấp vào nút Install Now.

Hướng dẫn cách thiết lập Swarm trong V-Ray for Rhino

Quá trình cài đặt sẽ hoàn tất, các bạn nhấn Finish.

Hướng dẫn cách thiết lập Swarm trong V-Ray for Rhino

Sử dụng V-Ray Swarm

Bước đầu tiên là cài đặt nó trên các máy render của bạn. Bạn sẽ chỉ cần làm điều này một lần cho mỗi máy.

Hướng dẫn cách thiết lập Swarm trong V-Ray for Rhino

Bật Distributed rendering trong hộp thoại render

Hướng dẫn cách thiết lập Swarm trong V-Ray for Rhino

Chúc các bạn thành công