Website này đã được CHAOSGROUP ủy quyền đăng tải thông tin. Hotline tư vấn và mua bản quyền Hồ Chí Minh: (028) 36.100.816 - HN: (024) 3 915 6886 sales@pacisoft.com

Dưới đây là các bước thực hiện để tạo file WBC của V-Ray Dongle:

  1. Download và cài đặt phiên bản mới nhất của V-Ray License Server, người dùng có thể tìm trên Website Chaosgroup.
  2. Đảm bảo bạn đang chạy phiên bản mới nhất của trình điều khiển WibuKey, được tải xuống từ trang web của WIBU (WibuKey Runtime)
  3. Chắc chắn rằng dongle nằm trong máy hoặc máy chủ và được nhận diện bởi trình điều khiển hệ thống
  4. V-Ray license server đang chạy trên máy có bộ định tuyến
  5. Mở cửa sổ trình duyệt (ví dụ: Firefox, Safari, Chrome, Opera, …)
  6. Nhập vào thanh địa chỉ: “http: // localhost: 30304 /” *
  7. Click vào ´Dongle´ và chọn ´Upgrade´
  8. Nhấp chuột phải vào liên kết đến file WBC chọn lưu tệp được liên kết

tạo file WBC của V-Ray dongle

Người dùng có thể thay thế “localhost” với địa chỉ IP của máy chủ, máy tính mà Dongle được gắn vào và đang chạy V-Ray license server.

Bạn đã điều hướng đến địa chỉ localhost nhưng không thể tìm thấy ‘upgrade’?

Có thể là bạn vẫn không chạy phiên bản mới nhất của V-Ray license server. Người dùng có thể tải license server trong phần  “Download” trên trang web của Chaos Group.