Website này đã được CHAOSGROUP ủy quyền đăng tải thông tin. Hotline tư vấn và mua bản quyền Hồ Chí Minh: (028) 36.100.816 - HN: (024) 3 915 6886 sales@pacisoft.com

Mua V-Ray for Cinema 4D bản quyền

Tin Tức

LICENSE

Includes 5 DR nodes

 

$1100

Includes 10 DR nodes

 

$1450

Includes 15 DR nodes

 

$1660

DR NODES

5 DR NODES

 

$350

10 DR NODES

 

$560

15 DR NODES

 

$760

SHOWCASE

[FinalTilesGallery id='1']

Cần thêm thông tin hoặc bạn đã sẵn sàng mua V-Ray?

Liên hệ với chuyên viên của chúng tôi để được tư vấn và báo giá.

(024) 3915 6886 – (028) 3610 0816

hanoi@pacisoft.com hoặc hcm@pacisoft.com