Website này đã được CHAOSGROUP ủy quyền đăng tải thông tin. Hotline tư vấn và mua bản quyền Hồ Chí Minh: (028) 36.100.816 - HN: (024) 3 915 6886 sales@pacisoft.com

Kính gửi Quý khách hàng
Theo thông báo từ Chaosgroup Vray, hãng sẽ nghỉ lễ vào ngày 6/9 và 24/9 do đó trong thời gian trên sẽ bị gián đoạn đặt mua hàng, Việc xử lý đơn đặt hàng có thể kéo dài hơn 24 tiếng so với thường lệ.

6th September 2018 – Public holiday (Thursday)– this is Bulgarian National unification day
24th September 2018 – Public holiday (Monday)– we celebrate the National Independence day on 22 September

Trân trọng thông báo
PACISOFT Vietnam.