Website này đã được CHAOSGROUP ủy quyền đăng tải thông tin. Hotline tư vấn và mua bản quyền Hồ Chí Minh: (028) 36.100.816 - HN: (024) 3 915 6886 sales@pacisoft.com

Trong phần 2 này sẽ giải đáp những câu hỏi liên quan đến Render Nodes và đặc biệt là V-Ray for Revit.

Render Nodes là gì?

Trong quá trình kết xuất mạng (network rendering), 1 Render Node sử dụng 1 máy khác, còn nếu bạn nhận được nhiều Render Node, bạn sẽ có thể sử dụng nhiều máy hơn.

Có thể thêm máy tính (add machines) vào kết xuất mạng của mình không?

Điều này chắc chắn có thể. Khi render, V-Ray sẽ phân chia rendering-process thành data-packages, nó sẽ được gửi đến các máy khác nhau được kết nối với network của bạn. Các gói này sẽ được xử lý để thông tin pixel, và sau đó chuyển trở lại V-Ray. V-Ray for Revit có thể thực hiện việc này thông qua việc rendering Swarm, nơi bạn có thể chia sẻ Render Nodes.

Hạn chế của phiên bản Demo V-Ray for Revit là gì?

Nhược điểm duy nhất là thời gian: phiên bản sẽ hết hạn sau một khoảng thời gian nhất định.

Làm thế nào để cài đặt V-Ray for Revit?

Để cài đặt V-Ray voor Revit, trước tiên bạn cần phải đăng nhập tại www.chaosgroup.com bằng các thông tin xác thực mà bạn đã nhận được cùng với đơn hàng. Sau khi đăng nhập, bạn có thể tải xuống V-Ray for Revit bằng cách điều hướng đến phần Downloads-section.

Có thể lập trình license V-Ray for Revit để làm việc với Dongle hiện tại hay không?

Câu trả lời là được miễn là bạn mua license cùng với đơn hàng.

V-Ray for Revit có tương thích với Revit LT?

2 ứng dụng hoàn toàn không tương thích với nhau

Xem thêm: