Website này đã được CHAOSGROUP ủy quyền đăng tải thông tin. Hotline tư vấn và mua bản quyền Hồ Chí Minh: (028) 36.100.816 - HN: (024) 3 915 6886 sales@pacisoft.com

Cùng tham khảo các câu hỏi về ứng dụng V-Ray để có thể vận hành 1 cách tốt nhất

Sử dụng đồng thời hai ứng dụng V-Ray được không?

Câu trả lời là không! Phiên bản trước sẽ được gỡ cài đặt. Khi nâng cấp license, bạn vẩn giữ license cũ để có thể cài đặt một phiên bản cũ hơn khi cần thiết.

Licenses được ủy quyền như thế nào?

V-Ray for Revit và 3ds Max có thể được cấp phép sử dụng như là Dongle cũng như online thông qua giao diện trình duyệt web. V-Ray for SketchUp và Rhino chỉ có thể được cấp phép khi có Dongle.

Online license được liên kết với tài khoản V-Ray để đăng nhập vào chaosgroup.com. Internet connection phải hoạt động.

License V-Ray có thể cho người dùng khác “mượn”  hoạt động ngoại tuyến trong 14 ngày. Nếu bạn không làm việc với V-Ray nữa và ai đó muốn sử dụng giấy phép, bạn có thể release license từ V-Ray for Revit Interface.

Đối với rental licenses, có thể đồng bộ hóa được không?

Hoàn toàn được, khi mua licenses, bạn có thể ưu cầu người bán thực hiện.

Những câu hỏi liên quan ứng dụng V-Ray thường gặp

SWARM là gì?

SWARM là một hệ thống hiển thị phân phối mới cho V-Ray (distributed rendering system), cho phép người dùng render dự án trên nhiều máy cùng một lúc. Nó được kiểm soát bằng cách sử dụng một giao diện dựa trên web.

V-Ray SWARM hoạt động như thế nào?

Dịch vụ SWARM của V-Ray phải được cài đặt trên mọi máy sẽ được sử dụng trong quá trình kết xuất mạng (network rendering). Sau đó, bạn có thể kích hoạt V-Ray SWARM trong Revit, bằng cách điều hướng đến các thiết lập hiển thị của V-Ray.

V-Ray SWARM có hoạt động qua Internet?

Không, các máy tính cần phải được kết nối qua mạng LAN.