Website này đã được CHAOSGROUP ủy quyền đăng tải thông tin. Hotline tư vấn và mua bản quyền Hồ Chí Minh: (028) 36.100.816 - HN: (024) 3 915 6886 sales@pacisoft.com

Tiếp theo phần 1 và 2, trong phần 3 sẽ hướng dẫn bạn cách tạo một Proxy Object, giải quyết lỗi Error loading file VFS.rb

Xuất hiện lỗi khi loading file VFS.rb

Thông báo lỗi có thể xuất hiện khi cài đặt V-Ray không khớp với phiên bản SketchUp của bạn, đặc biệt trên Windows. Nếu bạn thấy thông báo này, vui lòng kiểm tra trong Windows Explorer, nhấp chuột phải vào Computer và chọn Properties. Trong cửa sổ xuất hiện hệ thống  64 bit hoặc 32 bit

Phiên bản 64 bits: Nếu bạn đã cài đặt SketchUp chính xác, điều này sẽ khớp với phiên bản SketchUp bạn đã cài đặt. chọn Help > About SketchUp…

Trong download section của trang web Chaosgroup, bạn có thể chọn để tải xuống “x64 build” hoặc “x32 build” của V-Ray.

V-Ray có đi kèm với một object library không?

Tất nhiên là có. Object library chứa HDRI-domes, studio backdrops và studio lighting. Hơn nữa, khi sử dụng V-Ray for SketchUp, bạn có thể sử dụng 3D Warehouse để tìm Object và render chúng cùng với thiết kế. Object library là 1 phần của công cụ V-Ray Express (V-Ray Express Tools) và có thể tải xuống từ trang web của Chaosgroup.

Tạo một Proxy Object khi đánh mất materials như thế nào?

Để ngăn ngừa điều này, bạn nên:

  • Export the material như là Vismat và re-import,  hoặc là
  • Apply material vào individual faces trongV-Ray proxy
  • Lưu lại mô hình như SketchUp model

Lưu ý: một proxy V-Ray không thể chuyển nhượng được cho một máy khác, bởi vì đường dẫn đến material được ghi cho local machine. Để hoàn thành việc này, bạn nên pack model như sau: Plugins> Vray> Pack Scene.

Tạo proxy V-Ray mất nhiều thời gian không?

Có thể mất 1 khoảng thời gian nếu thành phần SketchUp phức tạp

Tin liên quan: