Website này đã được CHAOSGROUP ủy quyền đăng tải thông tin. Hotline tư vấn và mua bản quyền Hồ Chí Minh: (028) 36.100.816 - HN: (024) 3 915 6886 sales@pacisoft.com

Nếu như bạn gặp lỗi này khi SketchUp Pro, điều đó có nghĩa là không thể tìm thấy license. Nguyên nhân có thể bắt nguồn từ những điều sau đây:

 • V-Ray License server đang gặp vấn đề
 • License tạm thời đã hết hạn
 • Cài đặt phiên bản V-Ray không chính xác
 • Dongle của bạn đang bị trục trặc

Đầu tiên, bạn hãy thử làm những việc này:

Đối với Windows:

 • Nhấp chuột phải vào short cut tới SketchUp Pro và chọn “Run as Administrator”
 • Chuột phải vào trình cài đặt V-Ray và chọn “Run as Administrator”.

Đối với Mac:

 • Cài đặt phiên bản V-Ray License server mới nhất

Nhưng nếu vấn đề vẫn chưa được giải quyết thì cần làm gì?

V-Ray License Server đang gặp vấn đề

 • Insert dongle vào máy của bạn và khởi động lại
 • Tiếp theo, vào menu > Chaos Group > Start V-Ray Online License Server.

License tạm thời đã hết hạn

 • Nhập vào thanh địa chỉ: http: // localhost: 30304 /
 • Nếu hết hạn thì liên hệ với người bán

Phiên bản V-Ray không khớp với giấy phép được lập trình trong dongle

Hãy chắc chắn tải về và cài đặt phiên bản phù hợp từ tài khoản của bạn tại trang web của Chaosgroup

Dongle của bạn đang bị trục trặc

Một là Dongle của bạn đang empty

 • Nhập vào thanh địa chỉ: http: // localhost: 30304 /
 • Mở trình đơn Dongle
 • Vui lòng đọc lại hướng dẫn đi kèm với dongle

Hai là Dongle đang hỏng

Đảm bảo dongle thực sự có sẵn trong máy

Đảm bảo các trình điều khiển thiết bị khóa được cài đặt đúng cách và dongle được hệ điều hành công nhận

điều hành công nhận

 • Tải về và cài đặt phiên bản mới nhất của Dongle từ Wibu-Systems.com
 • Chạy ứng dụng WKCONFIG và kiểm tra để xem nếu dongle có mã được lập trình. Giống như “250897: 7758101”
 • Nếu dongle vẫn empty hoặc không được nhận dạng: dongle cần phải được thay thế.

Hướng dẫn xử lý lỗi không thể kiểm tra license V-Ray GUI

 

Xem thêm: