Website này đã được CHAOSGROUP ủy quyền đăng tải thông tin. Hotline tư vấn và mua bản quyền Hồ Chí Minh: (028) 36.100.816 - HN: (024) 3 915 6886 sales@pacisoft.com
Cách để tạo file WBC của V-Ray Dongle

Cách để tạo file WBC của V-Ray Dongle

Dưới đây là các bước thực hiện để tạo file WBC của V-Ray Dongle: Download và cài đặt phiên bản mới nhất của V-Ray License Server, người dùng có thể tìm trên Website Chaosgroup. Đảm bảo bạn đang chạy phiên bản mới nhất của trình điều khiển WibuKey, được tải xuống từ...
Bạn có thể tìm công cụ V-Ray Express ở đâu?

Bạn có thể tìm công cụ V-Ray Express ở đâu?

Công cụ V-Ray Express là tập hợp các materials, environments, studios and lights. Sẵn sàng sử dụng với V-Ray for SketchUp, có thể được cài đặt riêng. Download bộ công cụ V-Ray Express tại đây hoặc trên Chaosgroup Website (đăng nhập với các thông tin đã được gửi khi...