Website này đã được CHAOSGROUP ủy quyền đăng tải thông tin. Hotline tư vấn và mua bản quyền Hồ Chí Minh: (028) 36.100.816 - HN: (024) 3 915 6886 sales@pacisoft.com

Farid Ghanbari chia sẻ cách dễ dàng để tạo ra Leaf Shadows chỉ với V-Ray lights đơn giản.

Nhà thiết kế tạo ra hình dạng cơ bản của cây trong SpeedTree bằng tay (by hand), sau đó exported textures từ SpeedTree đến Maya như sau:

Thiết lập Leaf Shadows với V-Ray

Thiết lập Leaf Shadows với V-Ray

Thiết lập Leaf Shadows với V-Ray

Thiết lập Leaf Shadows với V-Ray

Thiết lập Leaf Shadows với V-Ray

Thiết lập Leaf Shadows với V-Ray

Thiết lập Leaf Shadows với V-Ray

Thông tin chi tiết về V-Ray, truy cập vào V-Ray Landing Page