Website này đã được CHAOSGROUP ủy quyền đăng tải thông tin. Hotline tư vấn và mua bản quyền Hồ Chí Minh: (028) 36.100.816 - HN: (024) 3 915 6886 sales@pacisoft.com

IAN SPRIGGS là một Character Artist nổi tiếng với tạo nét chân dung 3D chuyên nghiệp như: Mr. X và ILM trong các bộ phim như Batman v Superman: Dawn of Justice, Harry Potter và Bảo bối tử thần: Phần 1, Warcraft: The Beginning. Bộ phim Oats Studios của Neill Blomkamp là Rakka, Firebase và Zygote.

Tạo chân dung 3D với V-Ray for Maya

Nhà thiết kế đã lựa chọn công cụ V-Ray for Maya, Mudbox, và Photoshop để phác họa chi tiết cho các nhân vật của ông. Hầu hết sử dụng Mudbox for texturing, và render được thực hiện với V-Ray cho Maya. Với sự mềm mại của mái tóc, IAN SPRIGGS đã lựa chọn Maya bởi các material được đính kèm rất phong phú.

Sử dụng ánh sáng VRay Dome Light với HDR để tạo bóng trên mặt đối tượng, ánh sáng từ các phía làm cho hình ảnh trôn thực tế hơn.

Tạo chân dung 3D với V-Ray for Maya

Tham khảo chi tiết cách thực hiện của Ian Spriggs khi ông giải thích quy trình làm việc chuyên nghiệp của Maya tại đây

Thông tin chi tiết về V-Ray for Maya, truy cập vào V-Ray Landing Page