Website này đã được CHAOSGROUP ủy quyền đăng tải thông tin. Hotline tư vấn và mua bản quyền Hồ Chí Minh: (028) 36.100.816 - HN: (024) 3 915 6886 sales@pacisoft.com

Hai đối thủ lâu đời nhất, đều được đánh giá là động cơ Render tốt nhất năm 2017. Sự so sánh giữa V-Ray vs Mental Ray luôn là chủ đề “nóng” từ các nhà sản xuất tới người sử dụng. Bài viết dưới đây sẽ so sánh các công cụ render trong nhiều khía cạnh khác nhau.

Mental Ray

  • Mental Ray là một công cụ hiển thị feature-rich có khả năng lập trình được. Nó đã được sử dụng bởi các ngành công nghiệp và các chuyên gia trong hơn 28 năm. Mental Ray đã trở thành một tiêu chuẩn cho rendering photorealistic, visual effects và design industries. Năm 2003, Mental Images đã được trao giải thưởng Academy Award.
  • NVIDIA đã mua lại Mental Images vào tháng 12 năm 2007 nhằm cải tiến Mental Ray. Và kết quả là, Mental Ray dùng mô hình GI, sử dụng sức mạnh của CUDA để phát triển trên CPU.
  • Nhiều chi tiết hơn so với Irradiance / Light Cache của V-ray.  Mental Ray mang lại hình ảnh chi tiết và thực tế hơn.
  • Người dùng mới tập làm quen thì lựa chọn Mental Ray 2017 vì tính đơn giản hơn so với V-ray
  • Hỗ trợ bất kỳ tính năng nào của Maya ((fur, x-gen, fluids, volumetrics, particles, optical FXs, etc…)
  • Rẻ hơn V-ray. bạn chỉ cần trả tiền nếu bạn cần batch renders, miễn phí cho hình ảnh tĩnh.

V-Ray

  • Được phát triển bởi Chaos Group (Bulgarian: Хаос Груп), một công ty Bungari có trụ sở tại Sofia, Bulgaria, được thành lập năm 1997. V-Ray được sử dụng trong các ngành công nghiệp như movie, industrial and product design, video games và architecture. Nó có thể sử dụng phương pháp Raytracing hoặc Brute Force. V-ray cũng có công cụ render GPU (V-Ray RT) của riêng nó được sử dụng để thực hiện IPR.
  • Vô số các hiệu ứng đặc biệt, V-ray có external render window mà bạn có thể thực hiện một số điều chỉnh màu sắc.
  • V-Ray nhanh hơn nhiều khi thực hiện GI IPRs. Vì vậy, về cơ bản, bạn có thể sử dụng IPR chỉ gắn nhãn GI.

 

Dưới đây là hình ảnh so sánh V-Ray vs Mental Ray