Website này đã được CHAOSGROUP ủy quyền đăng tải thông tin. Hotline tư vấn và mua bản quyền Hồ Chí Minh: (028) 36.100.816 - HN: (024) 3 915 6886 sales@pacisoft.com

Bản cập nhật mới render nhanh hơn và composite tốt hơn so với phiên bản trước đó. Người dùng có thể hiển thị trên GPU NVIDIA CUDA, CPU – hoặc kết hợp cả hai.

Bản cập nhật miễn phí dành cho khách hàng V-Ray 3.x này tương thích với Maya 2018.

Các tính năng mới và cải tiến bao gồm:

Light Render Element: Tạo ra ánh sáng đơn hoặc nhóm ánh sáng thành các phần tử render riêng biệt, với sự hỗ trợ ánh sáng pha trộn từ phản xạ tới khúc xạ.

Cryptomatte: Tự động tạo ra các mảng ID với sự hỗ trợ transparency, depth of field  và motion blur. Đẩy nhanh công việc trong Fusion hoặc Nuke.

NNVIDIA NVLink: Hỗ trợ chia sẻ bộ nhớ GPU trên card đồ họa tương thích NVLink.

MDL materials: NVIDIA’s universal material format hiện đã được hỗ trợ trong V-Ray for Maya, cho phép các nhà thiết kế áp dụng các tài liệu MDL được tạo ra trong các chương trình như Substance Designer to their assets and scenes.

Viewport 2.0 improvements: V-Ray lights giờ đây có thể  illuminate objects trong Viewport 2.0, giúp thiết lập ánh sáng trở nên dễ dàng hơn. Hỗ trợ trực environmental reflections và V-Ray materials.