Website này đã được CHAOSGROUP ủy quyền đăng tải thông tin. Hotline tư vấn và mua bản quyền Hồ Chí Minh: (028) 36.100.816 - HN: (024) 3 915 6886 sales@pacisoft.com

Hướng dẫn mua V-Ray bản quyền với giá ưu đãi dành cho Sinh viên, giảng viên và các trường học

Bất kỳ tổ chức giáo dục sử dụng V-Ray dành cho việc giảng dạy sinh viên làm bài giảng được chào đón để tham gia Chương trình V-Ray Academic Program. Áp dụng cho các tổ chức gồm các trường đại học công lập và tư nhân, các trường đại học, cao đẳng, tiểu học, trường trung và cao, trường kỹ thuật và nghề nghiệp, viện nghiên cứu. Các trung tâm tư nhân không được quyền mua với giá ưu đãi.

Giá bán: 30.000.000 VND/ 1 năm/ 15 floating user licenses và 15 floating render node licenses

Giá đặc biệt dành cho sinh viên, giảng viên áp dụng cho hầu hết các phần mềm ứng dụng V-Ray và PhoenixFD có thời hạn 1 năm kể từ ngày mua.  Nâng cấp miễn phí trong cả năm. Giảng viên hoặc khoa phải cung cấp tài liệu chứng minh mình dùng V-Ray vào mục đích gì. Đối với Sinh viên Cung cấp bằng chứng về tuyển sinh hiện hành tại một cơ sở giáo dục đủ điều kiện cho giá học tập (đó là thẻ sinh viên).

Giá bán: 2.500.000 VND/ 1 năm/ 1 licenses ( 1 giấy phép +  1 render nodes)


Lưu ý:

  • Khi hết bản quyền, có thể gia hạn thêm vào năm sau. Giá phụ thuộc hãng Chaos công bố tại thời điểm mua. Giá này không bao gồm các loại thuế, vận chuyển và dongle.
  • Các gói giáo dục chỉ có thể học được sử dụng cho mục đích giáo dục và không thể chuyển giao sang đối tượng khác và dùng cho mục đích thương mại.
  • Đối với sinh viên và giảng viên: Giấy phép V-Ray Education bao gồm một giấy phép cho một trong những sản phẩm sau: V-Ray for 3ds Max, V-Ray for SketchUp, V-Ray for Rhino, V-Ray for Maya, V-Ray for NUKE, V-Ray for Revit, V-Ray for MODO. Số lượng giấy phép V-Ray Academic/ EDU cho bất kỳ sản phẩm V-Ray cho mỗi sinh viên được giới hạn một. Giá này không bao gồm các loại thuế, vận chuyển và dongle.* Giấy phép Phoenix FD Academic bao gồm một giấy phép cho một trong những nền tảng sau: Phoenix FD for 3ds Max, Phoenix FD for Maya. Giá này không bao gồm thuế và phí vận chuyển.

 

LIÊN HỆ MUA