Website này đã được CHAOSGROUP ủy quyền đăng tải thông tin. Hotline tư vấn và mua bản quyền Hồ Chí Minh: (028) 36.100.816 - HN: (024) 3 915 6886 sales@pacisoft.com

Dưới đây là 10 điểm mạnh của V-Ray for Architectural Rendering giúp các nhà thiết kế có thể truyền đạt ý tưởng của họ.

VRay is fast

Tốc độ VRay vận hành times, animations, drafts,… làm tăng tốc độ máy tính của người dùng. Tất cả các phần mềm dựng hình cho phép bạn tạo các hình ảnh dự thảo, nhưng không hoạt động nhanh như VRay.

It works seamlessly with Rhino, 3DS Max, SketchUp

Đối với kiến ​​trúc sư, sự tích hợp Google SketchUp là tính năng có giá trị sử dụng nhiều nhất. Mặc dù không phải là phần mềm mô hình tinh vi nhất về mặt kỹ thuật, Sketchup trình bày một bộ công cụ nhanh chóng và dễ dàng xây dựng ý tưởng giúp người dùng nâng cao công việc.

Extensive Material Library and resources

VRay cung cấp proxy cho Material Library. Người dùng sẽ render 1 cách chính xác các Material, đưa ra quyết định nhanh hơn, sớm hơn khi thiết kế dự án.

A wealth of options

Thuộc tính perceived learning curve của VRay giúp người dùng hiểu rõ hơn về knobs, levers, check-boxes và sliders. VRay đáp ứng nhu cầu kiểm soát mọi khía cạnh của bản vẽ thiết kế. Bạn có thể điều chỉnh các thiết lập hiển thị mọi thứ từ plug-in.

It has a steep learning curve, but in a good way

VRay cung cấp phong phú các tùy chọn và cài đặt, material library, unique interface nhằm tạo ra learning curve hoàn hảo.

VRay is simply the best for realistic visualization

Bộ công cụ cung cấp cleanest textures, darkest darks và brightest whites trong điều kiện real-world. Giúp các nhà thiết kế có thể tạo thuận lợi cho khách hàng trải nghiệm sản phẩm.

Speed of VRay is great for quick animations

Animations có thể được tạo ra nhanh chóng với plug-in renders. Animations có thể được thiết lập trong SketchUp. Rendering power của VRay có thể pump out Animations mà không cần cung cấp power cho server.

Real-world material rendering

Tính nhất quán và chính xác của VRay sẽ làm cho hình ảnh sát với thực tế. Kỹ năng và năng lực thiết kế của nhà sáng tạo sẽ nâng cao đáng kể.

Light and Shadow are its bread and butter

VRay được hỗ trợ để xử lý realistic light và shadow chính xác và thực tế.

There are plenty of resources for noobs and professionals alike

VRay có lẽ là sản phẩm rendering tốt nhất trên thị trường. Có vô số các bài hướng dẫn, bài học và các khóa học có sẵn để tối đa hóa trải nghiệm VRay.