Website này đã được CHAOSGROUP ủy quyền đăng tải thông tin. Hotline tư vấn và mua bản quyền Hồ Chí Minh: (028) 36.100.816 - HN: (024) 3 915 6886 sales@pacisoft.com

Có gì mới trong V-Ray 3.6 for 3ds Max

 

New V-Ray Denoiser

Tự động khử nhiễu và cắt giảm thời gian render lên đến 50% với các V-Ray Denoiser mới. Công nghệ giảm nhiễu V-Ray là không phá hủy, cho bạn bản render gốc và phiên bản denoised để kiểm soát nhiều hơn trong bài. Giảm nhiễu có thể được sử dụng dần dần trong khi render hoặc sau khi render, với hỗ trợ hình ảnh động và tăng cường hòa trộn giữa các khung hình với công cụ denoiser độc.

 

Hỗ trợ và làm việc trên 3ds Max 2018

V-Ray 3.6 thêm hỗ trợ cho 3ds Max 2018 bao gồm hỗ trợ ban đầu cho các vật liệu vật lý mới và HiDPI chia tỉ lệ của V-Ray Frame Buffer. V-Ray RT bây giờ hỗ trợ Tile Multi và bản màu.

 

GPU rendering improvements

 • Hỗ trợ bump maps với phương pháp nhiễu.
 • Hỗ trợ bản đồ đụng với tiếng ồn thủ tục.
 • Hỗ trợ camera trực giao.
 • Theo dõi bộ nhớ GPU sử dụng trực tiếp trong V-Ray Frame Buffer.

 

Aerial Perspective

 • Kiểm soát màu của mây mù trong khí quyển.

 

VR cameras

 • Bây giờ đã hỗ trợ cho trên / dưới đầu ra VR.

 

Faster Global Illumination

 • V-Ray Light Cache tính toán nhanh hơn đến 15%.

 

V-Ray RT improvements

 • Cập nhật render theo vùng mà không cần khởi đụng lại quá trình render.

 

Improved GTR/ GGX

 • Cải thiện hiệu suất và không có “đom đóm” khi sử dụng vật liệu GTR / GGX.

 

V-Ray Frame Buffer updates

 • Thêm tùy chọn để tự động lưu hình ảnh hoàn thành chỉ để render lịch sử.
 • Thêm tùy chọn để giữ cho các lịch sử thư mục VFB liên quan đến con đường của dự án.

Hyberid Rendering

V-Ray GPU CUDA render cả trên CPUs lẫn GPUs để nâng cao hiệu suất của phần cứng

 

NVIDIA NVLINK

Hỗ trợ chia sẻ bộ nhớ GPU trên NVLink card đồ họa tương thích.

 

Full light select render element

Hỗ trợ full cho GI, reflections và refractions  cho sự pha trộn ánh sáng chính xác trong post

 

CRYPTOMATTE

Tự động tạo lớp phủ ID rõ ràng, độ sâu trường và độ mờ của chuyển động. Miễn phí mã giải mã cho Nuke và Fusion có sẵn trên Github.