Website này đã được CHAOSGROUP ủy quyền đăng tải thông tin. Hotline tư vấn và mua bản quyền Hồ Chí Minh: (028) 36.100.816 - HN: (024) 3 915 6886 sales@pacisoft.com

New in V-Ray 3.4 for Maya

 

New V-Ray Denoiser

Khử nhiễu tự động, cắt giảm thời gian render của bạn lên đến 50% với GPU được tăng tốc. Công nghệ giảm nhiễu V-Ray là không phá hủy, cho bạn bản render gốc và phiên bản denoised để kiểm soát nhiều hơn trong bài. Giảm nhiễu có thể được sử dụng dần dần trong khi render hoặc sau khi render, với hỗ trợ hình ảnh động và tăng cường hòa trộn giữa các khung hình với công cụ denoiser độc.

 

Works with Maya 2016 Extension 2

V-Ray 3.4 hiện nay đã hỗ trợ những layer render mới và công cụ đồ họa chuyển động trong Maya 2016 Extension 2.

 

GPU rendering improvements

  • Phương pháp kết cấu hỗ trợ bởi VRay RT GPU bây giờ có thể được sử dụng như bản đồ bump.

 

Aerial Perspective

  • Kiểm soát màu của mây mù trong khí quyển.

 

Faster Global Illumination

  • V-Ray Light Cache tính toán nhanh hơn đến 15%.

 

Textures

  • Hiện nay đã hỗ trợ cho VRayMultiSubtex.

 

V-Ray RT improvements

  • Cập nhật render theo vùng mà không cần khởi đụng lại quá trình render.