Website này đã được CHAOSGROUP ủy quyền đăng tải thông tin. Hotline tư vấn và mua bản quyền Hồ Chí Minh: (028) 36.100.816 - HN: (024) 3 915 6886 sales@pacisoft.com

New in V-Ray 3.3 for Maya

 

Render up to 50% faster

Ngay trong V-Ray 3.3 cho Maya, bạn sẽ nhận thấy một sự tăng tốc nhanh lên đến 20-50% trên hầu hết các cảnh.

 

New image sampler

V-Ray 3.3 introduces a new [VBAS] with better noise detection for cleaner, higher quality images.

V-Ray 3.3 giới thiệu một phương sai [VBAS] Variance-based Adaptive Sampler mới với phát hiện nhiễu tốt hơn cho  một hỉnh ảnh mới chất lượng cao, sạch, trong hơn.

 

Automatic sampling of lights & materials

Theo mặc định, các Variance-based Adaptive Sampler mới đánh giá ánh sáng và các vật liệu tự động. Bây giờ, thiết lập đã nhanh hơn và dễ dàng hơn với ít thiết lập hơn để điều chỉnh.

 

GPU production rendering

V-Ray RT GPU hiện giờ đã có sắn như là một khung sản phẩm render cuối cùng.

Nhiều tính năng mới trong V-Ray 3.3 cho Maya.

 

V-Ray scene file node

Nhập và render hoàn chỉnh tập tin cảnh VRay (.vrscene) như là một đối tượng duy nhất.

 

V-Ray Clipper w/ render-time booleans

Tạo phần và cutaways sử dụng bất kỳ đối tượng lưới.

 

Hosek sky & Aerial perspective

Mô phỏng bầu trời tự nhiên nhiều hơn với mô hình Hosek Sky mới, và thêm vào thực thể sâu trong khí quyển với phối cảnh trên không.

 

Ray traced rounded corners

Tạo các cạnh trơn tại thời điểm render không có mô hình phụ.

 

Triplanar mapping

Nhanh chóng áp dụng kết cấu liền mạch mà không có UVs.

 

Stochastic flakes

Tạo vật liệu siêu thực với các hiệu ứng lấp lánh như sơn tuyết, cát, và xe hơi.

 

V-Ray falloff texture

Tạo hiệu ứng falloff và Fresnel dựa trên hướng nhìn.

Cập nhật quan trọng cho V-Ray 3.3 cho Maya.

 

Faster volume rendering

 • Render nhanh hơn với việc lấy mẫu theo xác suất.
 • Hỗ trợ lưu trữ OpenVDB từ Houdini 15 và FumeFX.
 • Xem trước lưới các đối tượng trong khung nhìn.

Improved GPU rendering

 • Tối ưu hóa render vật liệu.
 • Kết cấu bộ nhớ tối ưu.
 • Thay đổi kích thước và tải kết cấu nhanh hơn.
 • Cải thiện hỗ trợ GPU AMD.
 • Hỗ trợ các nút Projection.
 • Hỗ trợ khẩu độ bitmap với máy ảnh vật lý.
 • Hỗ trợ tóc và các hạt từ các đối tượng V-Ray proxy

 

Improved global illumination

 • Phản chiếu GI cho truyền ánh sáng tốt hơn, và chiếu sáng tự nhiên hơn trong những cảnh nội thất.

 

Look development

 • Now supports Look Development shading nodes introduced in Maya 2016 Extension 1.
 • Hiên tay đã hỗ trợ Look Development shading nodes được giới thiệu trong Maya 2016 mở rộng 1.

 

OpenSubdiv 3.0

 • Hỗ trợ OpenSubdiv mới nhất.
 • Hiệu suất nhanh hơn đến 2 lần.
 • Hỗ trợ bộ màu.

 

XGen improvements

 • Bộ sưu tập Cache XGen để file V-Ray Scene tối ưu hóa cho hiệu suất.
 • Hỗ trợ chuyển, phân khu, và WaterColor .
 • Hỗ trợ làm khung ảnh động từ kho lưu trữ.

 

Refined and simplified UI

 •  Tối ưu hóa giao diện người dùng và mặc định mới các thiết lập render.

 

Availability

V-Ray 3.3 for Maya hiện đang miễn phí cập nhật cho tất cả khách hàng sử dụng V-Ray 3.0. Đăng nhập trang chaosgroup.com để tải xuống.