Website này đã được CHAOSGROUP ủy quyền đăng tải thông tin. Hotline tư vấn và mua bản quyền Hồ Chí Minh: (028) 36.100.816 - HN: (024) 3 915 6886 sales@pacisoft.com

New in V-Ray 3.3 for 3ds Max

 

New features

Render hầu hết các cảnh nhanh hơn lên tới 20-50% với V-Ray 3.3 cho 3ds Max! V-Ray 3.3 cho 3ds Max giới thiệu variance-based các mẫu thích ứng cho thiết lập nhanh, phân phối đồng bộ nhiễu, và hình ảnh chất lượng cao – với ít phụ thuộc vào các thiết lập cho ánh sáng và vật liệu.

 

Variance-based adaptive sampler (VBAS)

 • Lấy mẫu về vùng tối tốt hơn và lấy mẫu vùng bị ám sáng nhanh hơn.
 • Phát hiện nhiễu phù hợp hơn.
 • Chất lượng hình ảnh cuối cùng là ít phụ thuộc vào vật liệu và các thiết ánh sáng.
 • Cải thiện lấy mẫu kênh Alpha – đặc biệt là trong những cảnh có độ sâu trường ảnh và motion blur.
 • Works in bucket and progressive rendering modes
 • Hoạt động trong bucket và những chế độ Render tiên tiến.

 

Các tính năng mới khác của V-Ray 3.3 cho 3ds Max bao gồm:

New Global Defaults

 • Phương sai dựa trên mẫu thích ứng được kích hoạt theo mặc định.
 • Tự động lấy mẫu của ánh sáng và vật liệu – loại bỏ sự cần thiết phải thiết lập các phân chia tự động.

 

Ray Traced Rounded Corners

 • Các góc cạnh mịn hoàn hảo tại thời điểm render không có thêm mô hình khác – dựa trên công nghệ được chuyển từ NVIDIA.
 • Nâng cao phát hiện cạnh với sự hỗ trợ cho đồng thời các bề mặt lồi lõm.
 • Làm việc với các đối tượng riêng biệt, các đối tượng VRayProxy, các đối tượng di dời, vv

 

New Sky Model and Aerial Perspective

 • Mô hình bầu trời Hosek để mô phỏng bầu trời nhìn tự nhiên hơn.
 • Các lựa chọn màu cho VRaySun và VRaySky.
 • Phối cảnh trên không cho hiệu quả và thực tế sâu trong khí quyển.

 

Triplanar Mapping

 • Kết cấu liền mạch nhanh mà không có UVs.
 • Kiểm soát cạnh pha trộn và thông số kết cấu, bao gồm các hoán vị ngẫu nhiên.
 • Hoạt động trên hình học thủ tục.

 

Improved V-Ray Clipper with Render-Time Booleans

 • Hỗ trợ cutaways sử dụng một lưới tùy ý.

 

Stochastic Flakes

 • Vật liệu siêu thực với các hiệu ứng lấp lánh như sơn tuyết, cát, và xe.

 

Updated Features

Global Illumination

 • Xử lý mạnh mẽ hơn các chất phản chiếu GI, truyền ánh sáng tốt hơn, và chiếu sáng tự nhiên hơn trong những cảnh nội thất.
 • Phân phối bộ nhớ ánh sáng cache cho các tính toán nhanh hơn trong render phân chia.

GPU Rendering

 • Các nút kết cấu nhiều hơn – MultiTexture, VRay MultiSubTex, Color Correction, vv.
 • Đối tượng Proxy với mái tóc và hạt.
 • Đối tượng VRayFur và VRayPlane.
 • Bao gồm ánh sáng / loại trừ danh mục

Progressive Sampler

 • Ngưỡng nhiễu động động dẫn đến phân phối đồng đều hơn nhiễu.
 • Cải thiện lọc subpixel.
 • Cải thiện việc sử dụng CPU.

Volume Rendering

 • Render nhanh hơn với việc lấy mẫu theo xác suất.

Geometry

 • Render nhanh hơn của các đối tượng proxy và trường.
 • Render nhanh hơn với Forest Pack Pro.

V-Ray Frame Buffer

 • So sánh các thiết lập Vray.
 • Điều chỉnh tải màu.
 • Lưu LUT files.

Availability

V-Ray 3.3 cho 3ds hiện đang miễn phí cập nhật cho tất cả khách hàng sử dụng V-Ray 3.0. Đăng nhập trang chaosgroup.com để tải xuống.