Website này đã được CHAOSGROUP ủy quyền đăng tải thông tin. Hotline tư vấn và mua bản quyền Hồ Chí Minh: (028) 36.100.816 - HN: (024) 3 915 6886 sales@pacisoft.com

New in V-Ray 3.2

 

New features & updates

Tương thích đầy đủ với 3ds Max 2016. V-Ray 3.2 giới thiệu VR render tương thích với nhiều sự cải tiến của V-Ray GT GPU. V-Ray 3.2 cho 3ds Max cũng bao gồm nhiều cái tiến trong điều chỉnh Render, phân phối Render, và chiếu sáng toàn bộ.

 

New VR cameras

Với hai loại VR camera mới của chúng tôi, bạn bây giờ có thể render khối bản đồ nbổi và hình ảnh âm thanh nổi. Đầu ra với các định dạng VR phổ biến như Oculus Rift và Samsung Gear VR nhanh chóng và dễ dàng.

 

New V-Ray RT GPU Features

V-Ray 3.2 cho 3ds Max bao gồm một V-Ray RT GPY nhanh hơn và mạnh mẽ hơn. V-Ray RT GPU hỗ trợ:

 • Mẫu QMC sử dụng NVIDIA CUDA (giải quyết nhiễu nhanh hơn)
 • Displacement
 • Anisotropic highlights
 • Composite map
 • Output curves
 • Texture baking
 • UDIM support (MARI)

 

Volume rendering

V-Ray Volume Grid mới thêm vào hỗ trợ định dạng cho OpenVDB, Field3D, và Phoenix FD volume grid. Điều này cho phép bạn nhập và render dữ liệu từ các ứng dụng hiệu ứng nổi tiếng như Houdini và FumeFX.

 

Distributed rendering

 • Thêm và gỡ bỏ phân phối nút render trên bay.

 

Global Illumination

 • Nâng cấp thuật toán Light Cache để gỡ bỏ sự rò rĩ ánh sáng và cải thiện ảnh động.

 

Geometry

 • Các loại xem trước mới cho các đối tượng proxy – bao gồm lưới đơn giản hóa cho màn hình Proxy tối ưu hóa.
 • Render nhanh hơn về Hair và Fur,
 • Hỗ trợ Intel Embree cho 3ds Max Hair & lông và V-Ray Fur.

 

3ds Max 2016

 • Hỗ trợ đầy đủ cho máy ảnh cơ mới – đồng phát triển với đội3ds Max
 • Hỗ trợ cho máy ảnh cơ mới kiểm soát chiếu xạ.
 • V-Ray Lens Analysis Utility thêm hỗ trợ cho máy ảnh cơ 3ds Max.

 

Availability

V-Ray 3.2 cho 3ds hiện đang miễn phí cập nhật cho tất cả khách hàng sử dụng V-Ray 3.0. Đăng nhập trang chaosgroup.com để tải xuống.

 

Tải ảnh VR  (ảnh bởi Steelblue)

Để xem hình ảnh bản đồ âm thanh của bạn sử dụng một điện thoại Samsung và GearVR, chỉ cần tải về các hình ảnh từ các liên kết của chúng tôi. Sau đó, chúng ta chỉ cần để các tập tin hình ảnh vào đúng vị trí cho ứng dụng 360 Photo trên điện thoại Samsung của bạn để tìm thấy nó dễ dàng. Bạn có thể sử dụng một thẻ SD, hoặc thông qua thư mục gốc của điện thoại của bạn, chỉ cần tạo một thư mục có tên Oculus. Trong thư mục Oculus đó, tạo một thư mục có tên 360Photos. Và trong thư mục 360Photos, cuối cùng tạo ra một thư mục thứ ba lấy tên của chính bạn, chẳng hạn như V-Ray. Trong thư mục đó (ở đây chúng tôi gọi nó là V-Ray) đặt những hình ảnh khối stereo và thiết bị GearVR của bạn sẽ có thể xem các hình ảnh (s). Đó là nó!

Tải ảnh VR (ảnh bởi Blackhaus)