Website này đã được CHAOSGROUP ủy quyền đăng tải thông tin. Hotline tư vấn và mua bản quyền Hồ Chí Minh: (028) 36.100.816 - HN: (024) 3 915 6886 sales@pacisoft.com

New in V-Ray 3.1

 

New features and updates

Cải tiến tốc độ render, Microfacet GTR / GGX BRDF mới và tiến bộ lớn trong GPU render đang có sẵn trong V-Ray 3.1 cho 3ds Max.

 

New V-Ray RT GPU features

V-Ra RT GPU bây giờ đã hỗ trợ render tóc và dưới bề mặt tán xạ, làm cho nó hoàn hảo cho công việc tiến bộ nhanh. Cải tiến tốc độ làm mới cho phép tương tác nhiều hơn để nâng cao sự tương tác nhiều hơn cho cái nhìn phát triển và lặp đi lặp lại nhanh hơn. Light Case bây giờ đã hỗ trợ để nó có thể render nội thất kiến trúc sử dụng GPU.

 

New Microfacet GTR / GGX and shader improvements

V-Ray 3.1 cho 3ds Max hỗ trợ thêm cho Microfacet GTR / GGX BRDF, lý tưởng cho các bề mặt cứng như kim loại. Ngoài ra, nhiều bóng đổ đã được tinh chế cho chức năng hiển thị nhanh hơn và là một chức năng được thêm vào. Hiện nay có Clip Opacity và Stochastic Opacity với chất liệu mờ đục Stochastic để render nhanh hơn về cây và thảm thực vật, cải thiện suốt của vật liệu hai mặt, và tối ưu hóa khối lượng render với hỗ trợ Light Cache.

 

Geometry

 • Cập nhật Embree 2.3; Embree bây giờ có thể tăng tốc đối tượng, trường hợp VRayProxy, và Ornatrix / HairFarm.
 • VRayInstancer Plugin hình học mới cho đối tượng yêu cầu sử dụng hệ thống ParticleFlow.
 • Cải thiện cutaway and phần render with VRayClipper.
 • Tự động instance của đối tượng có proxy giống hệt nhau.
 • Thêm hỗ trợ cho các đối tượng được chia ra trong các tập tin Alembic thông qua OpenSubdiv.
 • Hỗ trợ về Point Cloud render trong 3ds Max 2015.
 • Vrmesh/Alembic viewer cho các đối tượng proxy.

Lighting

 • Khu vực disc-shaped ánh sáng mới.
 • Lấy mẫu nhanh hơn cho các vùng ánh sáng hình chữ nhật.
 • Khả năng điều khiển và khuếch tán ánh sáng phản chiếu hội tụ.

Render elements and compositing

 • Hỗ trợ cho OpenEXR 2.2 với các tùy chọn nén DWA mới.
 • Render out light contributions into separate components (raw, diffuse, specular, etc.)
 • Render ánh sáng hội tụ thành các thành phần riêng biệt (nguyên liệu, khuếch tán, gương, vv).
 • Bộ điều khiển mới cho khả năng hiển thị tối tượng trong dối tượng VrayVeclocity Render.

 

V-Ray Frame Buffer

 • Lịch sử có thể được ghim lại và công cụ hiệu chỉnh màu sắc mới trong V-Ray Frame Buffer.
 • Reinhard mới làm nổi bật hiệu chỉnh sự cháy màu sắc.
 • Tiết kiệm đa kênh OpenEXR và tập tin .vrimg trực tiếp từ VFB.
 • Khả năng tải hình ảnh nền vào VFB.
 • Lựa chọn mới cho các tập tin tải vào VFB cho bài đang xử lý.
 • Cải thiện xem trước lập thể Anaglyph .

 

Availability

V-Ray 3.1 cho 3ds hiện đang miễn phí cập nhật cho tất cả khách hàng sử dụng V-Ray 3.0. Đăng nhập trang chaosgroup.com để tải xuống.